Farmtech

Farmer Technology Based Internet Of Things

Farmtech adalah suatu konsep urban farming dengan menggunakan teknologi internet of things. vertical farming merupakan objek dari konsep farmtech ini, monitoring dan kontroling dengan teknologi iot mampu menghasilkan tanaman yang segar dan berkualitas.

  • Nama Project: Farmtech
  • Tahun: 2022